USD Partners LP (Partnership) en US Development Group, LLC (USD Group) hebben aangekondigd dat Adam Altsuler, Executive Vice President van de Partnership en USD Group, zijn functie met ingang van 2 februari 2024 heeft neergelegd om andere mogelijkheden na te streven. De Partnership en USD Group kondigden ook aan dat Kyle Schornick, Vice President Finance van de USD Group, gepromoveerd zal worden tot Senior Vice President van zowel de Partnership als de USD Group, en dat Amanda Wendell, Vice President Accounting and Controller van de USD Group, gepromoveerd zal worden tot Senior Vice President, Chief Accounting Officer van zowel de Partnership als de USD Group. Tegelijkertijd met zijn vertrek is de heer Altsuler benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van USD Group en zal hij nauw betrokken blijven bij de activiteiten van USD Group en de Partnership.

De voortdurende betrokkenheid van de heer Altsuler via de Raad van Bestuur van de USD Group, samen met de jarenlange ervaring van de heer Schornick en mevrouw Wendell in leidinggevende functies binnen de financiële en boekhoudkundige organisaties van de USD Group, zal de Partnership en USD Group tijdens deze overgang ten goede blijven komen.