USD Partners LP heeft aangekondigd dat de raad van bestuur van haar beherend vennoot een driemaandelijkse uitkering in contanten heeft vastgesteld van $ 0,1235 per eenheid voor het derde kwartaal van 2022 ($ 0,494 per eenheid op jaarbasis), hetzelfde bedrag als uitgekeerd in het voorgaande kwartaal. De uitkering is betaalbaar op 14 november 2022 aan houders van deelnemingsrechten die op 2 november 2022 aan het einde van de handelsdag als zodanig zijn ingeschreven.