USI Corporation maakt bekend dat de termijn van de leden van de Remuneratiecommissie is verstreken. Naam en CV van de vorige functiehouder: De heer Chen, Chong/Chair Professor aan de School of Law en School of Business, Soochow University (Taiwan); De heer Duh, Tyzz-Jiun/Independent Director, China Development Financial Holding Corp; De heer Hai, Ying-Jun/Chairman, Delta Electronics Inc. Naam van de nieuwe functiehouder: Nog een bestuursvergadering houden om te benoemen.