USS Co. Ltd. rapporteerde geconsolideerde winstresultaten voor het jaar eindigend op 31 maart 2018. Voor het jaar rapporteerde het bedrijf een netto-omzet van JPY 75.153 miljoen tegen JPY 67.179 miljoen een jaar geleden. De operationele winst bedroeg JPY 36.071 miljoen tegen JPY 32.396 miljoen een jaar geleden. De gewone winst bedroeg JPY 36.676 miljoen tegenover JPY 32.999 miljoen een jaar geleden. De winst toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij bedroeg JPY 24.285 miljoen tegen JPY 22.909 miljoen een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel bedroeg JPY 95,42 tegenover JPY 89,87 een jaar geleden. De ROE bedroeg 14,8% tegenover 14,7% een jaar geleden. De ROA bedroeg 17,5% tegenover 17,2% een jaar geleden. De winst vóór belastingen bedroeg JPY 36.657 miljoen tegenover JPY 32.481 miljoen een jaar geleden. De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen JPY 32.505 miljoen tegenover JPY 28.882 miljoen een jaar geleden. De aankoop van materiële vaste activa bedroeg JPY 3.988 miljoen tegenover JPY 5.148 miljoen een jaar geleden. De aankoop van immateriële activa bedroeg JPY 459 miljoen tegen JPY 729 miljoen een jaar geleden. Voor het jaar eindigend op 31 maart 2018 kondigde het bedrijf een eindejaarsdividend aan van JPY 24,30 per aandeel, betaalbaar op 13 juni 2018. Voor het fiscale jaar 2018 verwacht het bedrijf in het tweede kwartaal een dividend van 24,60 JPY per aandeel. Voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2019 kondigde het bedrijf een eindejaarsdividend aan van 24,60 JPY per aandeel. Het bedrijf gaf geconsolideerde winstverwachtingen voor het tweede kwartaal en het volledige jaar van het fiscale jaar dat eindigt op 31 maart 2019. Voor het tweede kwartaal van boekjaar 2019 verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 38.850 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 17.580 miljoen, een gewoon inkomen van JPY 17.820 miljoen en een winst toerekenbaar aan eigenaren van de moedermaatschappij van JPY 11.800 miljoen of JPY 46,43 per aandeel. Voor het volledige jaar verwacht de onderneming een netto-omzet van 80.000 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 37.300 miljoen JPY, een gewoon resultaat van 37.800 miljoen JPY en een aan de aandeelhouders toe te rekenen winst van 25.000 miljoen JPY of 98,38 JPY per aandeel.