V Technology Co., Ltd. heeft een winstverwachting afgegeven voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor deze periode verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 40.000 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 1.000 miljoen, een nettowinst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 550 miljoen en een nettowinst per aandeel van JPY 56,87.