In totaal heeft Vaisala ongeveer 300 productfamilies die net geen 9.000 referenties omvatten. De catalogus is goed gevuld en stelt de groep in staat om veel toepassingen te dekken. Een dergelijke diversificatie zien we ook geografisch: de inkomsten zijn vrij gelijk verdeeld over Amerika (37 %), Zuidoost-Azië (31 %) en Europa/Midden-Oosten (32 %).

Vaisala staat bekend om de kwaliteit van zijn technologieën en zijn expertise, en wordt beloond met een hoge klanttevredenheid. Om altijd de nieuwste technologie te kunnen aanbieden en zijn uitgebreide catalogus in stand te houden, investeert Vaisala continu. Zo waren de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling vorig jaar goed voor 12 % van de omzet. Deze investeringen, essentieel voor groei, hebben desondanks geen negatieve impact op de resultatenrekening. Vaisala werkt namelijk volgens een activa-arm (asset-light) model, wat betekent dat er maar weinig eigen vermogen nodig is om de groei te financieren. De kapitaaluitgaven (capex, van capital expenditure) zijn erg laag en bedragen elk jaar zelden meer dan 10 miljoen euro.

Vaisala maakt ook gebruik van een efficiënt distributienetwerk. Het heeft verschillende logistieke centra waar het zijn producten direct verkoopt. Een uitgebreid netwerk van detailhandelaren en distributeurs stelt het ook in staat om op grotere schaal zijn cliënteel te bereiken.

Deze expertise komt tot uiting in de groei. De cijfers zijn solide. De verkoop is in 10 jaar bijna verdubbeld. De nettowinstmarge is bijna 9 %, een zeer respectabel niveau. De cashflow, gemeten aan de hand van de vrije kasstromen, is sterk, hoewel deze van jaar tot jaar varieert. Daarom kan Vaisala een groeiend dividend uitkeren dat de bedrijfsevolutie weerspiegelt. Deze elementen rechtvaardigen een historisch hoge waardering. We zien immers een winstveelvoud van meer dan 30 keer.

Echter, de koers is sinds december 2021 met 35 % gedaald. Vaisala had toen zijn historische hoogtepunten bereikt. De algemene daling in 2022, gecombineerd met een verlaging van de doelstellingen, en met met name van de ebit, hebben het aandeel sterk beïnvloed. Desondanks zou het huidige boekjaar nog steeds gekenmerkt moeten worden door een groei van tussen de 3 % en 9 % en een verbetering van het operationeel resultaat. De waardering is gedaald tot 26 keer de winst en nog minder voor de volgende boekjaren. Vaisala is een kwalitatief hoogstaande smallcap met uitstekende fundamenten. Teleurstellingen worden duur betaald in dit soort zaken. Toch heeft Vaisala nog mooie dagen voor de boeg, vooral als het zijn historische groeitempo weet te handhaven.