Vector Group Ltd. heeft aangekondigd dat de Raad van Bestuur een gewoon driemaandelijks dividend in contanten van $0,20 per aandeel op haar gewone aandelen heeft vastgesteld. Het driemaandelijkse dividend in contanten is betaalbaar op 14 maart 2024 aan houders die op 4 maart 2024 als houders van gewone aandelen staan ingeschreven.