Vector Group Ltd. heeft aangekondigd dat de raad van bestuur een gewoon driemaandelijks dividend in contanten van $0,20 per aandeel op haar gewone aandelen heeft vastgesteld. Het driemaandelijkse dividend in contanten is betaalbaar op 14 juni 2024 aan houders die op 5 juni 2024 als houders van gewone aandelen staan ingeschreven.