Vector Group Ltd. heeft aangekondigd dat de Raad van Bestuur een gewoon driemaandelijks dividend in contanten van $0,20 per aandeel heeft vastgesteld. Het driemaandelijkse dividend in contanten is betaalbaar op 15 december 2023 aan houders die op 1 december 2023 als houders van gewone aandelen staan ingeschreven.