Op 16 juni 2023 kondigde Vector Group Ltd aan dat het een aandeelhoudersvoorstel heeft ontvangen van Kenneth Steiner met het verzoek aan de Raad van Bestuur van de Onderneming om een bestendig beleid aan te nemen en de bestuursdocumenten waar nodig te wijzigen zodat 2 afzonderlijke personen het ambt van voorzitter en het ambt van CEO bekleden. Daarnaast drong het bedrijf er bij de aandeelhouders op aan om tegen het aandeelhoudersvoorstel te stemmen op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die gepland staat voor 26 juli 2023.