Veolia Environnement heeft de winstverwachting voor het jaar 2024 bevestigd. Voor 2024 verwacht het bedrijf een solide organische omzetgroei en een huidig nettoresultaat groepsaandeel van meer dan € 1,5 miljard.