Veolia heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in de behandeling van per- en polyfluoralkylverbindingen (PFAS) in het drinkwater van Amerika. Meer dan 30 locaties rapporteren nu geen detecteerbare niveaus van gereguleerde PFAS-chemicaliën meer. De geavanceerde inspanning omvat een nieuwe behandeling die geïnstalleerd is bij 17 drinkwaterputten in de staat New York, met de bouw van extra projecten in vier staten terwijl Veolia doorgaat met het aanpakken van PFAS-verontreiniging in drinkwatervoorzieningen in het hele land. PFAS-verontreiniging in drinkwater is een kritieke uitdaging vanwege de wijdverspreide aanwezigheid en hardnekkige aard ervan.

De VS is een van de voorlopers in de strijd tegen dit probleem, met regelgeving in verschillende staten en de op handen zijnde invoering door het Environmental Protection Agency (EPA) van de eerste verplichte regels die de behandeling van bepaalde PFAS in drinkwatersystemen verplicht stellen. Met haar wereldwijde ervaring is Veolia in staat om gereguleerde PFAS op schaal te behandelen met bewezen systemen op basis van haar expertise in technologieën zoals actieve kool of nanofiltratie, terwijl meer geavanceerde behandelingsmaterialen worden geëvalueerd en nieuwe behandelingstechnologieën worden geïnnoveerd. In de VS heeft Veolia, als toonaangevend gereguleerd nutsbedrijf en exploitant van gemeentelijke watersystemen, snel actie ondernomen om effectieve oplossingen te bieden voor gemeenschappen die getroffen zijn door PFAS-verontreiniging in drinkwater. Tot nu toe heeft Veolia meer dan 2,1 miljard liter drinkwater in het land behandeld met meer dan 1 miljoen pond actieve kool in korrelvorm en andere materialen die gereguleerde PFAS en andere verontreinigende stoffen van het water scheiden, waardoor hun niveaus onder de wettelijke drempels komen.

Een geschikte behandeling is essentieel om PFAS effectief van drinkwater te scheiden, en Veolia heeft in de afgelopen vijf jaar bijna 10.000 watermonsteranalyses uitgevoerd in de VS om de beste behandelingsopties te bepalen en te implementeren voor een reeks van bronwaterchemistries, fysieke locatiebeperkingen en kosten van de levenscyclus van apparatuur. In alle betrokken regio's, waar het regelgevende kader is verschoven naar een proactieve aanpak van PFAS, wil Veolia gebruik maken van de operationele expertise die is opgedaan in de Verenigde Staten en van haar onderzoekscapaciteiten over de hele wereld om PFAS-vervuiling en andere microverontreinigingen te bestrijden, om zo een efficiënte en betaalbare oplossing op schaal te bieden. In New York begon Veolia nauw samen te werken met lokale autoriteiten om in 2019 een robuust PFAS-beheerplan voor drinkwaterputten te lanceren, vooruitlopend op de normen die de staat New York en de EPA voor deze chemische stoffen hebben ontwikkeld.

Veolia heeft ook behandelingssystemen geïnstalleerd voor drinkwaterputten in haar verzorgingsgebied in het naburige New Jersey en in Pennsylvania. Tijdens deze inspanningen heeft Veolia haar unieke vermogen getoond om de nieuwe en complexe taak van het omgaan met PFAS in drinkwater aan te pakken.