VGI Public Company Limited heeft op de jaarlijkse Algemene Vergadering van 19 juli 2022 besloten de bestemming van de bedrijfswinst van de maatschappij voor het boekjaar 2021/22, afgesloten op 31 maart 2022, goed te keuren om dividenden uit te keren tegen een koers van THB 0,040 per aandeel (4 Satang per aandeel), voor een totaal bedrag van niet meer dan THB 369,09 miljoen. De maatschappij heeft op 14 maart 2022 het interimdividend aan haar aandeelhouders uitgekeerd tegen een koers van THB 0,020 per aandeel, zodat het dividend voor de laatste zes maanden, eindigend op 31 maart 2022, nog moet worden uitgekeerd tegen een koers van THB 0,020 per aandeel (2 Satang per aandeel), voor een totaalbedrag van niet meer dan THB 223,89 miljoen. In dit verband heeft de maatschappij de datum voor het bepalen van de namen van de aandeelhouders die recht zullen hebben op de dividenduitkering (registratiedatum) vastgesteld op 27 juli 2022 en de datum van dividendbetaling op 19 augustus 2022.