VGI Public Company Limited heeft de bestemming goedgekeurd van de bedrijfswinst van het bedrijf voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023 om dividenden uit te betalen tegen het tarief van THB 0,080 per aandeel (8 Satang per aandeel), in een totaalbedrag van niet meer dan THB 895,55 miljoen. In dit verband heeft het Bedrijf de datum voor het vaststellen van de namen van aandeelhouders die recht zullen hebben op de dividenduitkering (registratiedatum) vastgesteld op 26 juli 2023 en de dividendbetalingsdatum op 18 augustus 2023. De betaling van het slotdividend over de laatste 6 maanden eindigend op 31 maart 2023 zal worden betaald uit de nettowinst van de Onderneming, die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting tegen het tarief van 20% van de nettowinst.

Individuele aandeelhouders die een dergelijk dividend ontvangen, hebben recht op een belastingkrediet tegen het tarief van 20/80 overeenkomstig sectie 47 Bis van de belastingwet. Aandeelhouders die op grond van de toepasselijke wetgeving niet in aanmerking komen om dividenden te ontvangen, hebben geen recht op een dergelijke dividenduitkering.