VGI Public Company Limited heeft op de jaarlijkse Algemene Vergadering van 8 juli 2021 besloten om de bestemming van de bedrijfswinst van de vennootschap voor het boekjaar 2020/21 afgesloten op 31 maart 2021 goed te keuren om dividenden uit te keren tegen een koers van THB 0,061 per aandeel (6,1 Satang per aandeel), voor een totaalbedrag van niet meer dan THB 732,39 miljoen. De vennootschap heeft op 15 maart 2021 het interimdividend aan haar aandeelhouders uitgekeerd tegen een koers van THB 0,020 per aandeel, zodat voor de laatste zes maanden eindigend op 31 maart 2021 nog een dividend van THB 0,041 per aandeel (4,1 Satang per aandeel) moet worden uitgekeerd, voor een totaalbedrag van niet meer dan THB 353,07 miljoen. In dit verband heeft de vennootschap de datum voor het bepalen van de namen van de aandeelhouders die recht zullen hebben op de dividenduitkering (registratiedatum) vastgesteld op 16 juli 2021 en de datum van dividendbetaling op 6 augustus 2021.