VGI Public Company Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het hele jaar dat eindigde op 31 maart 2021. Voor het hele jaar kondigde het bedrijf aan dat de totale inkomsten THB 3.243,852 miljoen bedroegen, tegen THB 4.297,757 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg THB 774,310 miljoen, tegen THB 1.045,843 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen THB 979,765 miljoen tegen THB 1.423,940 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg THB 0,11 tegen THB 0,17 een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg THB 0,11 tegen THB 0,11 een jaar geleden.