VGI Public Company Limited heeft op haar bestuursvergadering van 25 mei 2023 voorgesteld de bedrijfswinst van de onderneming voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2023 te bestemmen voor de uitkering van dividenden voor een bedrag van maximaal 998,90 miljoen THB, wat overeenkomt met een dividendpercentage van 0,080 THB per aandeel (8 Satang per aandeel).080 per aandeel (8 Satang per aandeel); en t overwegen en goedkeuren van de uitkering van dividend uit de bedrijfswinst van de Vennootschap voor de laatste 6 maanden eindigend op 31 maart 2023 voor een bedrag van niet meer dan 551,11 miljoen THB, oftewel het dividendpercentage van 0,040 THB per aandeel (4 Satang per aandeel) aan de aandeelhouders van de Vennootschap.
aandeelhouders, waarbij de vennootschap een registratiedatum voor het bepalen van de aandeelhouders die recht hebben op de dividenden heeft vastgesteld op 26 juli 2023 en de datum van uitbetaling van het dividend heeft vastgesteld op 18 augustus 2023; de rechten om de dividenden te ontvangen blijven echter onzeker, aangezien daarvoor voorafgaande goedkeuring is vereist van
de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 2023, en aandeelhouders die krachtens de toepasselijke wetgeving niet in aanmerking komen om dividenden te ontvangen, zullen niet gerechtigd zijn dergelijke dividenden te ontvangen.