De raad van bestuur van VGI Public Company Limited stelt voor om de bestemming van de bedrijfswinst van de Vennootschap voor het boekjaar 2021/22 afgesloten op 31 maart 2022 goed te keuren om dividenden uit te keren voor een bedrag van niet meer dan 429,31 miljoen THB, wat overeenkomt met het dividendpercentage van 0,04 THB per aandeel (4 Satang per aandeel); en om de dividenduitkering uit de bedrijfswinst van de Vennootschap voor de laatste periode van 6 maanden afgesloten op 31 maart 2022 te overwegen en goed te keuren voor een bedrag van niet meer dan 257,11 miljoen THB, wat overeenkomt met het dividendpercentage van 0.02 per aandeel (2 Satang per aandeel) aan de aandeelhouders van de Vennootschap, waarbij de Vennootschap een registratiedatum voor het bepalen van de aandeelhouders die recht hebben op het ontvangen van de dividenden heeft vastgesteld op 27 juli 2022 en de dividenduitkeringsdatum heeft bepaald op 19 augustus 2022; de rechten om de dividenden te ontvangen blijven echter onzeker, aangezien daarvoor de voorafgaande goedkeuring van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2022 vereist is, en aandeelhouders die krachtens de toepasselijke wetgeving niet gerechtigd zijn om dividenden te ontvangen, zullen niet gerechtigd zijn om die dividenden te ontvangen.