Gereglementeerde informatie
Antwerpen, 10 mei 2024, 18:00 CET


VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), heeft vandaag haar Gewone Algemene Vergadering en haar Bijzondere Algemene Vergadering (de ‘Algemene Vergaderingen’) gehouden volgens de organisatie modaliteiten die in haar persbericht van 9 april 2024 worden beschreven.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders hebben alle agendapunten goedgekeurd.

We verwijzen naar de agenda opgenomen in de oproeping van de Gewone Algemene Vergadering en meer bepaald de agendapunten met betrekking tot dividend en de herbenoeming van de bestuurders.

Dividend

De Gewone Algemene Vergadering keurde de uitkering van een bruto dividend goed voor een totaal bedrag van 100.977.854,40 EUR wat neerkomt op een bruto dividend van 3,70 EUR per aandeel
met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. De Gewone Algemene Vergadering keurde eveneens de delegatie van de vaststelling van de datum van betaalbaarstelling alsook alle andere formaliteiten met betrekking tot de uitbetaling van het dividend aan de Raad van Bestuur goed.

Tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur die vandaag werd gehouden, na de afsluiting van de Algemene Vergaderingen, heeft de Raad van Bestuur de betalingsmodaliteiten als volgt goedgekeurd:

- Ex-dividend datum:                  22 mei 2024
- Registratiedatum:                     23 mei 2024
- Betalingsdatum:                       24 mei 2024

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De Bijzondere Algemene Vergadering heeft eveneens alle agendapunten goedgekeurd.

Wij verwijzen naar de agenda zoals opgenomen in de oproeping tot de Bijzondere Algemene Vergadering en meer bepaald naar de goedkeuring van de controlewijzigingsclausules.

De Bijzondere Algemene Vergadering verleende o.a. formeel haar goedkeuring aan de controlewijzigingsclausule opgenomen in de European Investment Bank leningsovereenkomst afgesloten op 15 december 2023 tussen VGP Renewable Energy NV en de European Investment Bank (als “Bank”).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Piet Van Geet    Martijn Vlutters
Chief Financial OfficerVP – Business Development & Investor Relations
Tel: +32 (0)3 289 14 37Tel: +32 (0)3 289 14 33
E-mail: piet.van.geet@vgpparks.euE-mail: martijn.vlutters@vgpparks.eu


OVER VGP

VGP is een pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van logistiek en semi-industrieel vastgoed van hoge kwaliteit en een leverancier van duurzame energieoplossingen. VGP heeft een volledig geïntegreerd bedrijfsmodel met uitgebreide expertise en jarenlange ervaring in de hele waardeketen. Opgericht in 1998 als een Belgische vastgoedontwikkelaar in familiebezit in Tsjechië is VGP met een personeelsbestand van ongeveer 368 voltijdse werknemers in 17 Europese landen, rechtstreeks en via verschillende 50:50 joint ventures. Per december 2023 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures aan 100%, € 7,19 miljard en had het bedrijf een Netto Vermogenswaarde (EPRA NTA) van € 2,3 miljard. VGP is genoteerd aan Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.vgpparks.eu/nl/

Bijlage

  • 2024.05.10_VGP 2024_AGM_SGM_Decisions_NL