VGP NV hield haar Jaarlijkse en Bijzondere Aandeelhouders? Vergaderingen op 10 mei 2024. De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering keurde de betaling goed van een brutodividend voor een totaal bedrag van € 100.977.854,40, wat overeenkomt met een bedrag van € 3,70 per aandeel, met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2023 en stemde ermee in om de bepaling van de betaaldatum en alle andere formaliteiten met betrekking tot de betaling van het dividend te delegeren aan de raad van bestuur.

Het dividend is betaalbaar op 24 mei 2024 aan de aandeelhouders geregistreerd op 23 mei 2024 en de Ex-date dividend is 22 mei 2024.