PERSBERICHT

Gereguleerde Informatie - Voorwetenschap

VGP TRADING UPDATE

10 mei 2024, 7:00 uur, Antwerpen, België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep') heeft vandaag haar handelsupdate voor de eerste vier maanden van 2024 gepubliceerd, waarin zij belangrijke mijlpalen en solide groei, rapporteert:

 • Tot op heden werd voor € 31,9 miljoen aan nieuwe en vernieuwde huurovereenkomsten ondertekend, waardoor het jaarlijkse gecontracteerde huurinkomen op € 376,2 miljoen1 komt (+ € 25,4 miljoen vergeleken met 31 december 2023, ofwel +7% YTD en +17% j-o-j).VGP heeft een aantal iconische huurovereenkomsten kunnen afsluiten, hoofdzakelijk in het industriële segment en in West-Europaen onderhandelt momenteel over een omvangrijke pijplijn van additionele voorverhuur projecten.
 • 33 projecten zijn in aanbouw, die een totaaloppervlakte van 861.000 m² omvatten (waarvan 11 projecten met een totaaloppervlakte van 188.000 m² gedurende het jaar zijn gestart) en
  • 56,7 miljoen aan extra jaarlijkse huurinkomsten vertegenwoordigen eenmaal ze volledig gebouwd en verhuurd zijn. De projecten in aanbouw zijn voor 71,6% voorverhuurd. De voorverhuurratio van projecten reeds langer dan zes maanden in aanbouw bedraagt op vandaag 81.3%. Momenteel verwacht VGP in de eerste jaarhelft de constructie aan te vatten van minstens 300.000 m² aan nieuwe projecten.
 • 4 projecten werden opgeleverd met een totaaloppervlakte van 101.000 m². Deze zijn goed voor
  • 7,1 miljoen aan extra jaarlijkse huurinkomsten en zijn momenteel volledig verhuurd. Nog eens 89.000 m² zal naar verwachting in de eerste jaarhelft worden opgeleverd. .
 • De totale aangekochte en gecommitteerde ontwikkelingsgrond bedraagt 8,4 miljoen m² per eind april 2024, wat een ontwikkelingspotentieel van meer dan 3,7 miljoen m² vertegenwoordigt. Tijdens de eerste vier maanden van het jaar werd 286.000 m² aan nieuwe ontwikkelingsgrond verworven. Één van deze verworven grondstukken markeerde VGP's eerste stappen in Vejle, Denemarken. VGP heeft nog verschillende andere grond acquisities in de pijplijn.
 • De vastgoedportefeuille2 is vrijwel volledig verhuurd met een bezettingsgraad van 99% per 30 april 2024 (vergeleken met 99% per 31 december 2023). Van de € 376,2 miljoen aan jaarlijks gecontracteerde huurinkomsten is € 316,2 miljoen inmiddels kasstroom genererend geworden, een stijging van 4% ten opzichte van december 2023. Naar verwachting zal nog eens € 40,5 miljoen2 aan huurinkomsten binnen de komende twaalf maanden geactiveerd worden.
 • Diverse transacties verhoogden de liquiditeit met € 797 miljoen:
 1. Eerste closing met Areim en tweede closing met Deka, resulterend in een bruto

opbrengst van € 489 miljoen;

(ii) De verkoop van de ontwikkelings Joint Venture LPM Moerdijk resulteerde in

 1. € 173 miljoen aan bruto-opbrengsten;

 2. De financiering van VGP Renewable Energy stelde VGP in staat om € 135 miljoen op te nemen tegen aantrekkelijke voorwaarden.
 1. Inclusief de Joint Ventures aan 100%. Per 30 april bedragen de jaarlijks gecontracteerde huurinkomsten van de Joint Ventures € 275.3 miljoen.
 2. Inclusief de Joint Ventures aan 100%

1/10

 • De operationele PV-capaciteit is verder toegenomen tijdens de eerste vier maanden van 2024 met 91 voltooide projecten die 121,4 MWp opleveren, vergeleken met 101,8 MWp per 23 december (+18,8% YTD).
 • Op 10 mei organiseert VGP haar jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering op haar hoofdkantoor in Antwerpen. De aandeelhouders zullen onder andere stemmen over een dividenduitkering van € 101 miljoen, of € 3,70 per aandeel.
 • Op 9 april heeft VGP haar Jaarverslag 2023 gepubliceerd, inclusief het Maatschappelijk verantwoord ondernemen rapport waarin de stappen die VGP heeft genomen en de KPI's die zijn vastgesteld als onderdeel van de ESG-strategie van de Groep worden uitgelicht.

OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN - 4M 2024

Huuractiviteiten

 • Gedurende de eerste vier maanden werd € 31,9 miljoen aan nieuwe of hernieuwde huurinkomsten gecontracteerd, waarmee de totale jaarlijkse gecontracteerde huurinkomsten op € 376,2 miljoen uitkomen1 (dat 6,3 miljoen m2 aan verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigt), een stijging van 7% sinds december 2023.
 • De stijging werd gedreven door 224.000 m2 nieuw verhuurde oppervlakte, wat overeenkomt met € 18,8 miljoen aan nieuwe jaarlijkse huurinkomsten2, terwijl in dezelfde periode in totaal € 4,9 miljoen (77.000 m2) aan huurovereenkomsten werd vernieuwd of uitgebreid, (waarvan € 3,8 miljoen, of 60.000 m² met betrekking tot de joint ventures). De indexering was goed voor € 7,6 miljoen over de eerste vier maanden van 2024 (waarvan € 6,1 miljoen betrekking had op de joint ventures). Beëindigde huurovereenkomsten vertegenwoordigden een totaal van € 1,5 miljoen of 24.000 m2, waarvan € 1,2 miljoen in de portefeuille van joint ventures.
 1. Inclusief Joint Ventures aan 100%
 2. Waarvan 155.000 m2 (€ 9,9 miljoen) gerelateerd aan de eigen portefeuille

2/10

 • Geografisch gezien was West-Europa, met name gedreven door Duitsland, Italië en Spanje goed voor 92% van de incrementele nieuwe leaseovereenkomsten (€ 17,3 miljoen, waarvan € 8,8 miljoen voor de eigen portefeuille). Het segment lichte industrie vertegenwoordigt 71% (127.000 m2 ,waarvan 78.000 m2 voor de eigen portefeuille) in de totale nieuwe huurovereenkomsten. Gevolgd door segment Logistiek, dat 28% van de nieuwe huurovereenkomsten vertegenwoordigd (94.000 m², waarvan 74.000 m² voor de eigen portefeuille).
 • De nieuwe huurcontracten bevatten een belangrijk contract met Isar Aerospace voor het resterende gebouw D (nog te ontwikkelen) in VGP Park München, waar VGP overeenkwam om een totale oppervlakte van 44.000 vierkante meter te verhuren, wat een totale huuropbrengst van € 7,4 miljoen vertegenwoordigt. Twee andere iconische huurders waar VGP in de eerste maanden van het jaar een contract mee heeft afgesloten zijn Mutti, dat 50.000 vierkante meter van het VGP Park Parma in gebruik zal nemen, en Mobis, dat 50.000 vierkante meter in gebruik zal nemen in het toekomstige VGP Park Pamplona - Noáin. Deze ontwikkelingen zullen in '24 opgestart worden.
 • VGP is momenteel in onderhandeling over een aantal significante nieuwe huurovereenkomsten voor ontwikkelingen binnen haar bestaande grondbank en heeft hierbij intentieverklaringen of kostrecuperatie akkoorden ondertekend.

Segmentatie van nieuwe

Segmentatie nieuwe

huurovereenkomsten

huurovereenkomsten

(in miljoen-€)

(gebaseerd op m2)

Overig

E-commerce

1%

1%

Joint

Ventures

Logistiek

47%

28%

Lichte

Eigen

industrie

Portefeuille

71%

53%

 • De gewogen gemiddelde looptijd1 van de huurovereenkomsten bedraagt 7,8 jaar voor de gecombineerde eigen en joint venture portefeuille. Dat is 8,3 jaar voor de eigen portefeuille en 7,5 jaar voor de joint venture portefeuille.
 • Van de gecontracteerde huurovereenkomsten is 84% (of € 316,2 miljoen) reeds kasstroom genererend per 30 april 2024 (+18.9% j-o-j). De resterende € 60 miljoen aan gecontracteerde huurovereenkomsten zal in de toekomst inkomsten genereren. Het tijdstip waarop deze gecontracteerde huurovereenkomsten van kracht worden, kan als volgt worden uitgesplitst:

1 Tot de eindvervaldag. De gewogen gemiddelde looptijd van de huurovereenkomsten tot eerste opzeggingsmogelijkheid bedraagt 7,4 jaar voor de gehele portefeuille, 7,8 jaar voor de eigen portefeuille en 7,3 jaar voor de Joint Venture portefeuille.

3/10

Jaarlijkse

Jaarlijkse

Jaarlijkse

Jaarlijkse

huurinkomsten-

huurinkomsten

huurinkomsten

huurinkomsten-

in € mln

te beginnen

effectief vóór

-binnen 1 jaar

te beginnen

tussen 5 -10

30/4/2024

te starten

tussen 1- 5 jaar

jaar

Joint Ventures

265,1

2,9

7,4

-

Eigen portefeuille

51,1

37,6

11,1

1,0

Totaal

316,2

40,5

18,5

1,0

Ontwikkelingsactiviteiten

 • 11 projecten werden opgestart in de eerste 4 maanden van 2024 die goed zijn voor 188.000 m2 aan toekomstige verhuurbare oppervlakte, of € 11,6 miljoen aan jaarlijkse huurinkomsten zodra ze volledig gebouwd en verhuurd zijn.
 • Dit resulteert in 33 projecten die per eind april 2024 onder constructie zijn. Deze vertegenwoordigen 861.000 m² aan toekomstig verhuurbare oppervlakte en € 56,7 miljoen aan jaarlijkse huurinkomsten eens ze volledig gebouwd en verhuurd zijn (71,6 % voorverhuurd).

Projecten in ontwikkeling

VGP Park

m2

Eigen portfolio

Frankrijk

VGP Park Rouen 1

39.000

Duitsland

VGP Park Koblenz

32.000

Duitsland

VGP Park Wiesloch-Walldorf

29.000

Hongarije

VGP Park Budapest Aerozone

30.000

Hongarije

VGP Park Gyor Beta

20.000

Hongarije

VGP Park Kecskemét

38.000

Italië

VGP Park Parma Paradigna

50.000

Italië

VGP Park Valsamoggia 2

34.000

Oostenrijk

VGP Park Ehrenfeld

33.000

Oostenrijk

VGP Park Laxenburg

49.000

Portugal

VGP Park Montijo

32.000

Roemenië

VGP Park Brașov

53.000

Roemenië

VGP Park Bucharest

27.000

Roemenië

VGP Park Timisoara 3

33.000

Servië

VGP Park Belgrade - Dobanovci

82.000

Slowakije

VGP Park Zvolen

8.000

Spanje

VGP Park Martorell

10.000

Spanje

VGP Park Córdoba

7.000

Tsjechië

VGP Park České Budějovice

9.000

Tsjechië

VGP Park Ústí nad Labem City

29.000

Totaal eigen portefeuille

646.000

4/10

Namens JV's1

VGP Park

m2

Duitsland

VGP Park Gießen Am alten Flughafen

39.000

Duitsland

VGP Park Halle 2

12.000

Duitsland

VGP Park Magdeburg

74.000

Tsjechië

VGP Park Olomouc 4

4.000

Tsjechië

VGP Park Prostějov

10.000

Slowakije

VGP Park Bratislava

40.000

Slowakije

VGP Park Malacky

11.000

Spanje

VGP Park Valencia Cheste

26.000

Totaal JV portefeuille

215.000

Totaal in ontwikkeling

861.000

 • Sinds het begin van het jaar heeft VGP 4 additionele gebouwen voltooid die samen 101.000 m2 verhuurbare oppervlakte en € 7,1 miljoen aan jaarlijkse huurinkomsten vertegenwoordigen en voor 100% verhuurd zijn.

Opgeleverde projecten 4M 2024

Eigen portfolio

VGP Park

m2

Duitsland

VGP Park Wiesloch-Walldorf

26.000

Hongarije

VGP Park Gyor Beta

38.000

Totaal eigen portfolio

64.000

Namens de JV's

VGP Park

m2

Tsjechië

VGP Park Olomouc 3

9.000

Duitsland

VGP Park Gießen Am alten Flughafen

28.000

Totaal namens JV's

37.000

Totaal opgeleverd

101.000

1 Desondanks de projecten in aanbouw in juridische eigendom zijn van de Joint Venture, blijft het ontwikkelingsresultaat 100% toegewezen aan VGP

5/10

 • Nog eens 765.000 m2 aan projecten aanbouw zijn gepland voor oplevering in 2024, waarvan 190.000 m2 in de eerste jaarhelft wordt verwacht.
 • Samengevat, de totale portefeuille bestaat momenteel uit 258 gebouwen waarvan er 225 voltooid zijn (5,5 miljoen m2) en 33 in aanbouw (861.000 m2) zijn.

m2

Land

Voltooide gebouwen

Gebouwen in aanbouw

Totaal Gebouwen

Verhuurbare

Aantal

Verhuurbare

Aantal

Verhuurbare

Aantal

oppervlakte

gebouwen

oppervlakte

gebouwen

oppervlakte

gebouwen

Frankrijk

-

-

39.000

1

39.000

1

Duitsland

2.956.000

94

186.000

5

3.142.000

99

Hongarije

235.000

13

88.000

4

323.000

17

Italië

86.000

7

84.000

3

171.000

10

Letland

134.000

4

-

-

134.000

4

Nederland

259.000

6

-

-

259.000

6

Oostenrijk

39.000

3

82.000

3

121.000

6

Portugal

50.000

3

32.000

1

81.000

4

Roemenië

315.000

15

113.000

3

428.000

18

Servië

-

-

82.000

3

82.000

3

Slowakije

227.000

9

59.000

3

286.000

12

Spanje

389.000

21

43.000

3

432.000

24

Tsjechië

778.000

50

53.000

4

830.000

54

Totaal

5.468.000

225

861.000

33

6.329.000

258

m2

Voltooide gebouwen

Gebouwen in aanbouw

Totaal gebouwen

Eigendom

Verhuurbare

Aantal

Verhuurbare

Aantal

Verhuurbare

Aantal

oppervlakte

gebouwen

oppervlakte

gebouwen

oppervlakte

gebouwen

Eigen

portefeuille

1.097.000

36

822.000

32

1.920.000

68

JV's

4.370.000

189

39.000

1

4.409.000

190

Totaal

5.468.000

225

861.000

33

6.329.000

258

6/10

Grondbank

 • VGP heeft gedurende 2024 voor 286.000 m2 aan grondposities verworven en 344.000 m2 werd ingezet voor nieuwe ontwikkelingen die gedurende het jaar werden opgestart. Daarbij werd 655.000 m2 gecontracteerd onder voorbehoud van het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen. Daarmee komt de resterende grondbank voor ontwikkeling (gecommitteerd en in eigendom) op 8,4 miljoen m². Dit vertegenwoordigt meer dan 3,7 miljoen m² aan toekomstig verhuurbare oppervlakte. Een verdere 313.000 m² aan grondposities is onder optie.
 • Er werd 774.000 m2 aan grondposities verkocht, waarvan 720.000 m² het perceel grond in eigendom van de Development Joint Venture LPM Moerdijk betreft, gelegen in Nederland. De overige verkopen hebben voornamelijk betrekking op bestemmingsplannen en infrastructurele activiteiten binnen de bestaande grondbank.
 • De belangrijkste grondposities die VGP in de eerste vier maanden jaarhelft heeft kunnen verwerven bevinden zich in Hongarije en Denemarken:
  • VGP Park Vejle, Denemarken, ligt in het noordelijke deel van de zogenaamde 'Trekantområdet', een commercieel belangrijke regio in het centrum van Denemarken. Op een oppervlakte van meer dan 175.000 m² zal meer dan 80.000 m² semi-industriële ruimte worden ontwikkeld die geschikt is voor lichte industrie en logistieke diensten. Het terrein grenst aan de snelweg E45, afslag 61b Vejle Syd. Het park zal grootschalige diensten aanbieden, waaronder zonnestroom, het ter plaatse opladen van elektrische auto's en hoogwaardige technische en duurzame voorzieningen. Volgend op de aankoop heeft VGP een eerste huurovereenkomst getekend voor 11.000 vierkante meter. De bouw van het eerste gebouw zal in de komende maanden beginnen.
  • In Hongarije heeft VGP zijn beide bestaande parken in Gyor en Kecskemet uitgebreid. In VGP Park Gyor voegt de uitbreiding 92.000 m² grondoppervlakte toe, waardoor een extra big box van 35.000 m² mogelijk wordt. In de buurt van VGP Park Kecskemet heeft VGP 72.000 m² aangekocht, waardoor een extra 36.000 m² kan worden ontwikkeld, verdeeld over meerdere gebouwen.

7/10

 • In totaal is 97% van de grondbank in eigendom of gecommitteerd voor VGP's eigen portefeuille, terwijl 3% in mede-eigendom is met verschillende joint venture partners. Het gaat om Belartza (145.215 m2) in Spanje, Grekon (34.000 m2) in Duitsland, en Ymir (52.719 m2) wat betreft de resterende ontwikkelingsgrond in VGP Park München (gebouw D).

Geografische spreiding van land

(in m2 - incl JV's)

West

Oost

Europa

Europa

49%

51%

Land naar eigendom

(in m2) - incl gecommiteerd

Joint

Ventures

3%

Eigen

portefeuille

97%

Hernieuwbare energie

 • De operationele PV-capaciteit is verder toegenomen tijdens de eerste vier maanden van 2024, met 7 afgewerkte projecten waarmee het totaal op 91 voltooide projecten komt die 121,4 MWp opleveren, vergeleken met 101,8 MWp per 23 december (+18,8% op jaarbasis) en vergeleken met 66,6 MWp per jaar in de trading update van april 2023 (+82,2% op jaarbasis).
 • De 31 projecten in aanbouw zijn goed voor een extra piekvermogen van 48,1 MWp en de 90 projecten in de pijplijn leveren naar verwachting een extra 95,4 MWp eens geïnstalleerd. De pijplijn is met 9 MWp afgenomen ten opzichte van december 2023 doordat subsidie gegarandeerde PV- projecten op VGP Park Moerdijk economisch zijn overgedragen als onderdeel van de verkoop van VGP's belang in LPM.
 • De start van VGP Renewable Energy als gereguleerde energieleverancier voor onze huurders in Duitsland sinds januari 2024, in combinatie met de lease van sommige van de PV-projecten aan onze huurders, bevordert verder het eigenverbruik van de elektriciteit (versus verkoop aan het net).

ESG initiatieven

 • Op 15 januari 2024 ontving VGP de hoogste onderscheiding van de DGNB, (duitse adviesraad voor duurzaam bouwen) met het platina certificaat voor hal A van VGP Park Laatzen. Dit is het eerste platina certificaat dat door de DGNB is toegekend aan een industrieel gebouw dat is ontwikkeld en nog in eigendom is van een projectontwikkelaar. Tot nu toe hebben slechts drie industriële vastgoedprojecten in Duitsland deze prestigieuze prijs ontvangen.
 • CDP maakte in maart van dit jaar de 2023 Supplier Engagement Ratings (SER) score bekend. VGP kreeg een plaats in het Supplier Engagement Leaderboard met een A- notering. Hiermee wordt de Groep erkent als een wereldwijde leider in het betrekken van leveranciers in het tegengaan van klimaatverandering.
 • S&P ESG Solutions kondigde aan dat VGP in het top deciel scoorde in de categorie Real Estate Management & Development Industry in de S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2023 met een score van 63 (van 100).

8/10

 • Op 9 april 2024 publiceerde VGP haar jaarverslag 2023 inclusief de Corporate Responsibility Reporting, inclusief een uitgebreid overzicht van de stappen die zijn genomen en de KPI's die zijn vastgesteld als onderdeel van de ESG-strategie van de Groep.

Ontwikkelingen in de Joint Ventures

 • VGP heeft haar belang (van 50%) in de ontwikkelingsmaatschappij LPM Moerdijk (Nederland) in februari 2024 verkocht voor een totaal bruto bedrag van € 173 miljoen. De ontwikkelings Joint Venture was eigenaar van een grondbank van 719.762 m2, of een equivalent ontwikkelingspotentieel van 488.000 m2.
 • In april heeft VGP een tweede closing uitgevoerd met Deka (de Vijfde Joint Venture) volgend op de voltooiing van de resterende activa in VGP Park Giessen am Alten Flughafen en VGP Park Berlin Oberkrämer. Deze activa hebben een totale oppervlakte van 203.000 m2, of € 13,8 miljoen aan jaarlijkse huuropbrengsten. De transactie is gefinancierd met een LTV van ongeveer 30%, waardoor VGP € 202,5 miljoen aan netto contante opbrengsten heeft kunnen recyclen. Een derde, laatste transactie is gepland voor het tweede jaarhelft van 2024, bij de voltooiing van het enige resterende gebouw in VGP Park Magdeburg, Duitsland.
 • In april heeft VGP zijn eerste closing uitgevoerd met Areim (de Zesde Joint Venture). De transactie omvatte 17 gebouwen in 10 VGP parken, gelegen in Duitsland (6 parken, 8 gebouwen), Tsjechië (3 parken, 5 gebouwen) en Slowakije (1 park, 4 gebouwen). De transactie werd gewaardeerd tegen een bruto activawaarde van € 437 miljoen, waardoor VGP reeds € 278,7 miljoen aan bruto kasopbrengsten kon recycleren, waarbij nog eens € 7,8 miljoen wordt verwacht in de nabije toekomst.
 • Binnen Ymir, de derde joint venture, zijn VGP en Allianz in april overeengekomen om het laatste resterende gebouw in VGP Park München te ontwikkelen, na het afsluiten van een huurovereenkomst met Isar Aerospace voor een totaal aan jaarlijkse huurinkomsten van € 7,4 miljoen en een totale oppervlakte van 44.000 m2. De bouw zal naar verwachting in de komende maanden starten en een eerste fase van het gebouw (gebouw D) zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2025 worden opgeleverd. Na voltooiing zal het VGP Park München 8 gebouwen omvatten met een totale oppervlakte van 320.000 m2 en een totale jaarlijkse huuropbrengst van ongeveer € 34 miljoen.
 • VGP verwierf een bijkomend belang van 25% (van 50%) in de Belartza Joint Venture van haar joint venture partner Vusa. De aankoopprijs zal worden voldaan na het vervullen van een aantal mijlpalen in het ontwikkelingsproject "Belartza", dat gelegen is in San Sebastian, Spanje.

Vooruitzichten

 • Aangezien er verschillende belangrijke huurovereenkomsten zijn afgesloten en er nog meer in onderhandeling zijn, verwacht VGP haar ontwikkelingsdoelstelling voor 2024 te bereiken en haar gecontracteerde geannualiseerde huuropbrengsten aanzienlijk te verhogen.
 • De Groep gaat door met het zoeken naar en veiligstellen van uitbreiding van haar huidige grondbank. VGP verwacht in 2024 nog een aantal aantrekkelijke grondpercelen te verwerven in zowel West- als Oost-Europa om haar toekomstige groei te ondersteunen.
 • VGP zal extra opbrengsten ontvangen met de derde en laatste transactie met Deka in het tweede halfjaar van 2024 bovenop de reeds gerecyclede € 797 miljoen tot nu toe. Samen met de groeiende huurinkomsten en de inkomsten uit het gebouwbeheer heeft VGP voldoende liquiditeitsbuffer om aan al haar verplichtingen te voldoen, maar vooruitkijkende, zal de Groep ook alert blijven op het behoud haar gezonde balans.

9/10

CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN VAN DE MEDIA

Investor Relations

Tel: +32 (0)3 289 1433

investor.relations@vgpparks.eu

Karen Huybrechts

Tel: +32 (0)3 289 1432

(Hoofd Marketing)

OVER VGP

VGP is een pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van logistiek en semi-industrieel vastgoed van hoge kwaliteit en een leverancier van duurzame energieoplossingen. VGP heeft een volledig geïntegreerd bedrijfsmodel met uitgebreide expertise en jarenlange ervaring in de hele waardeketen. Opgericht in 1998 als een Belgische vastgoedontwikkelaar in familiebezit in Tsjechië is VGP met een personeelsbestand van ongeveer 368 voltijdse werknemers in 17 Europese landen, rechtstreeks en via verschillende 50:50 joint ventures. Per december 2023 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures aan 100%, € 7,19 miljard en had het bedrijf een Netto Vermogenswaarde (EPRA NTA) van € 2,3 miljard. VGP is genoteerd aan Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957).

Ga voor meer informatie naar: http://www.vgpparks.eu/nl

Toekomstgerichte verklaringen: Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de huidige inzichten van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en omvatten bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van enige toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. VGP verstrekt de informatie in dit persbericht op deze datum en neemt geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken met het oog op nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. De informatie in deze aankondiging vormt geen aanbod om effecten in VGP te verkopen of een uitnodiging om effecten in VGP te kopen of een uitnodiging of aansporing om zich bezig te houden met andere beleggingsactiviteiten. VGP wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen gemaakt of gepubliceerd door derden en neemt geen enkele verplichting op zich om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of meningen gepubliceerd door derden met betrekking tot dit of enig ander persbericht uitgegeven door VGP te corrigeren.

10/10

Attachments

 • Original Link
 • Original Document
 • Permalink

Disclaimer

VGP NV published this content on 10 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 May 2024 05:34:02 UTC.