PERSBERICHT
Gereguleerde Informatie - Voorwetenschap

10 mei 2024, 7:00 uur, Antwerpen, België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep') heeft vandaag haar handelsupdate voor de eerste vier maanden van 2024 gepubliceerd, waarin zij belangrijke mijlpalen en solide groei, rapporteert:

 • Tot op heden werd voor 31,9 miljoen aan nieuwe en vernieuwde huurovereenkomsten ondertekend, waardoor het jaarlijkse gecontracteerde huurinkomen op € 376,2 miljoen1 komt (+ € 25,4 miljoen vergeleken met 31 december 2023, ofwel +7% YTD en +17% j-o-j). VGP heeft een aantal iconische huurovereenkomsten kunnen afsluiten, hoofdzakelijk in het industriële segment en in West-Europa en onderhandelt momenteel over een omvangrijke pijplijn van additionele voorverhuur projecten.
 • 33 projecten zijn in aanbouw, die een totaaloppervlakte van 861.000 m² omvatten (waarvan 11 projecten met een totaaloppervlakte van 188.000 m² gedurende het jaar zijn gestart) en
  € 56,7 miljoen aan extra jaarlijkse huurinkomsten vertegenwoordigen eenmaal ze volledig gebouwd en verhuurd zijn. De projecten in aanbouw zijn voor 71,6% voorverhuurd. De voorverhuurratio van projecten reeds langer dan zes maanden in aanbouw bedraagt op vandaag 81.3%. Momenteel verwacht VGP in de eerste jaarhelft de constructie aan te vatten van minstens 300.000 m² aan nieuwe projecten.
 • 4 projecten werden opgeleverd met een totaaloppervlakte van 101.000 m². Deze zijn goed voor € 7,1 miljoen aan extra jaarlijkse huurinkomsten en zijn momenteel volledig verhuurd. Nog eens 89.000 m² zal naar verwachting in de eerste jaarhelft worden opgeleverd. .
 • De totale aangekochte en gecommitteerde ontwikkelingsgrond bedraagt 8,4 miljoen m² per eind april 2024, wat een ontwikkelingspotentieel van meer dan 3,7 miljoen m² vertegenwoordigt. Tijdens de eerste vier maanden van het jaar werd 286.000 m² aan nieuwe ontwikkelingsgrond verworven. Één van deze verworven grondstukken markeerde VGP's eerste stappen in Vejle, Denemarken. VGP heeft nog verschillende andere grond acquisities in de pijplijn.
 • De vastgoedportefeuille2 is vrijwel volledig verhuurd met een bezettingsgraad van 99% per 30 april 2024 (vergeleken met 99% per 31 december 2023). Van de € 376,2 miljoen aan jaarlijks gecontracteerde huurinkomsten is € 316,2 miljoen inmiddels kasstroom genererend geworden, een stijging van 4% ten opzichte van december 2023. Naar verwachting zal nog eens € 40,5 miljoen2 aan huurinkomsten binnen de komende twaalf maanden geactiveerd worden.
 • Diverse transacties verhoogden de liquiditeit met € 797 miljoen:
  1. Eerste closing met Areim en tweede closing met Deka, resulterend in een bruto  opbrengst van € 489 miljoen;
  2. De verkoop van de ontwikkelings Joint Venture LPM Moerdijk resulteerde in
   € 173 miljoen aan bruto-opbrengsten;
  3. De financiering van VGP Renewable Energy stelde VGP in staat om € 135 miljoen op te nemen tegen aantrekkelijke voorwaarden.
 • De operationele PV-capaciteit is verder toegenomen tijdens de eerste vier maanden van 2024 met 91 voltooide projecten die 121,4 MWp opleveren, vergeleken met 101,8 MWp per 23 december (+18,8% YTD).
 • Op 10 mei organiseert VGP haar jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering op haar hoofdkantoor in Antwerpen. De aandeelhouders zullen onder andere stemmen over een dividenduitkering van € 101 miljoen, of € 3,70 per aandeel.
 • Op 9 april heeft VGP haar Jaarverslag 2023 gepubliceerd, inclusief het Maatschappelijk verantwoord ondernemen rapport waarin de stappen die VGP heeft genomen en de KPI's die zijn vastgesteld als onderdeel van de ESG-strategie van de Groep worden uitgelicht.

Voor het volledige persbericht zie bijlage.


1       Inclusief de Joint Ventures aan 100%. Per 30 april bedragen de jaarlijks gecontracteerde huurinkomsten van de Joint Ventures € 275.3 miljoen.

2       Inclusief de Joint Ventures aan 100%


Bijlage

 • 10 May 2024_VGP - Trading update (NL)