De raad van bestuur van Vital Innovations Holdings Limited heeft de aandeelhouders van het bedrijf en potentiële investeerders van het bedrijf geïnformeerd dat er een vertraging zal zijn in de publicatie van de voorlopige resultaten met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2023 (Jaarresultaten 2023), aangezien er extra tijd nodig is voor het voltooien van bepaalde auditprocedures, waaronder het verzamelen van de externe bevestigingen. Op grond van Regel 13.49(1) van de Regels voor de Notering is de Vennootschap verplicht om niet later dan drie maanden na het einde van het boekjaar van de Vennootschap (op of vóór 31 maart 2024) een aankondiging te publiceren met betrekking tot haar Jaarresultaten 2023. Volgens Regel 13.49(2) van het Fondsenreglement zal de voorlopige aankondiging met betrekking tot de Jaarresultaten 2023 gebaseerd zijn op de jaarrekening van de Vennootschap voor het jaar eindigend op 31 december 2023, die met de accountant is overeengekomen.

De vertraging in de publicatie van de Jaarresultaten 2023 zal, indien deze zich voordoet, niet-naleving van Regels 13.49(1) van de Listingregels betekenen. De Raad werkt nauw samen met de accountant van de Vennootschap, Confucius International CPA Limited (de Accountant) en heeft zijn uiterste best gedaan om te assisteren en samen te werken om het auditproces zo snel mogelijk af te ronden. Op basis van de recente communicatie met de accountant verwacht het Bedrijf dat de Jaarresultaten van 2023 op of voor 30 april 2024 zullen worden gepubliceerd.