Vivant Corporation heeft in een reguliere vergadering van de Raad van Bestuur (de "Raad"), gehouden op 24 mei 2024, waar het quorum overal aanwezig was, ingestemd met de uitkering van een contant dividend van PHP 0,5580 per aandeel aan alle gewone aandeelhouders die op 7 juni 2024 als aandeelhouders geregistreerd stonden, betaalbaar op 21 juni 2024.