ARBEIDSDEPARTEMENT VAN DE VERENIGDE STATEN VRAAGT DAT MEXICO DE BEVINDING HERZIET DAT DE RECHTEN VAN ARBEIDERS IN DE VOLKSWAGENFABRIEK IN PUEBLA WERDEN GESCHONDEN - VERKLARING