Volvo Cars en Eolus hebben een intentieverklaring getekend om samen te werken aan het Vastvind offshore windenergieproject voor de kust van Göteborg. Het partnerschap is gebaseerd op de ambitie dat het windmolenpark elektriciteit zal leveren aan de activiteiten van Volvo Cars in Hisingen in Göteborg, inclusief de nieuwe accufabriek die samen met Northvolt wordt gebouwd, via het gezamenlijke bedrijf Novo Energy. De geplande capaciteit van het Vastvind windenergieproject is 1.000 MW, met het potentieel om jaarlijks 4-4,5 TWh aan hernieuwbare elektriciteit op te wekken.

Dit komt overeen met de huidige elektriciteits- en stroombehoefte van de hele stad Göteborg. De ambitie is om het project in 2029 te voltooien, in afwachting van de vereiste vergunningen.