De twee partijen hebben onmiskenbaar nauwe banden, aangezien Gotham aangeeft dat de Chinees zowel aandeelhouder, partner, leverancier als klant is van het Franse bedrijf.

Volgens Gotham heeft BOE, door de illusie van een exponentieel groeiend zakenvolume te creëren, voornamelijk gevoed door eigen manipulatie, de waardering van SES-imagotag opgedreven en van de stijging geprofiteerd om zijn aandelen te verkopen.

Gotham heeft een goede staat van dienst in het opsporen van fraude. Zo was het Gotham die de affarires Let's Gowex en Quindell aan de kaak stelde. Het is op dit moment onmogelijk om de beschuldigingen tegen SES-imagotag te bevestigen of te ontkrachten, maar drie zaken vallen alvast op.

Ten eerste is de raad van bestuur van SES-imagotag van een ander kaliber dan die van Let's Gowex of Quindindell. Zo vinden we er bijvoorbeeld Peter Brabeck-Letmathe, erevoorzitter van Nestlé (een bedrijf dat hij lange tijd leidde) en bestuurder van L'Oréal, Exxon en Roche, onder anderen.

Candace Johnson, medeoprichter van satellietoperator SES, is een gerespecteerde zakenvrouw, net als Hélène Ploix, voormalig voorzitter van Pechel Industries en bestuurder van Fidelity, het IMF en de Wereldbank.

Ten tweede is de uitgifte en gratis toekenning van 1,76 miljoen warrants aan Walmart tegen een koers van 112 € een op het eerste gezicht een positief signaal, tenzij men aanneemt dat Walmart op zo'n grove manier opgelicht kan worden - wat zeker niet onmogelijk is, aangezien de inzet waarschijnlijk onbeduidend is voor hen.

Ten derde heeft SESIM, de investeringsholding van het management onder leiding van CEO Thierry Gadou, nog steeds 11 % van het kapitaal in handen en heeft het in 2022 kennelijk 240.000 aandelen gekocht tegen een koers van 80 €. In geval van samenspanning bij fraude zou SESIM allicht zijn aandelen hebben verkocht.

Deze drie elementen zijn niet bedoeld om de aanvallen van Gotham te weerleggen. Als SES-imagotag te goeder trouw is en niets te verwijten valt, kan het bedrijf deze beschuldigingen gemakkelijk weerleggen.

Het zou echter bijzonder interessant zijn om meer inzicht te krijgen in de aandeelhoudersdynamiek binnen de groep. Die is momenteel nogal ondoorzichtig.