W. P. Carey Inc. meldt dat de Raad van Bestuur een driemaandelijks dividend in contanten heeft vastgesteld van $0,860 per aandeel, wat overeenkomt met een dividend van $3,44 per aandeel op jaarbasis. Dit weerspiegelt zowel het strategische plan van het bedrijf om de kantooractiva in de portefeuille te verlaten (aangekondigd op 21 september 2023) als een lagere uitbetalingsratio. Het dividend is betaalbaar op 16 januari 2024 aan aandeelhouders die op 29 december 2023 als zodanig staan geregistreerd.