Wardwizard Innovations & Mobility Ltd. (WIML) heeft een Memorandum of Understanding (MOU) getekend met BEEAH Group (BG). Deze samenwerking heeft als doel het gebruik van elektrische voertuigen te promoten en bij te dragen aan de verbetering van het milieu in de GCC-landen en Afrikaanse landen. Als onderdeel van deze strategische alliantie zullen WIML en BEEAH Group technische en commerciële haalbaarheidsstudies uitvoeren voor de productie van kleine en grote tweewielers, driewielers en vrachtwagens op batterijen in de VAE.

Als onderdeel van het MoU zal BG technologie en andere hulp bieden aan WIML om de doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie te behalen en zijn netwerk in de GCC en Afrikaanse landen inzetten om de verkoop in deze regio's te bevorderen. Deze samenwerking onderstreept een gedeelde toewijding aan het bevorderen van de elektrische voertuigindustrie in de GCC-landen en Afrikaanse landen, in lijn met de visie van de regeringen om groene mobiliteit te verbeteren. In het kader van deze alliantie zullen BEEAH en WIML samenwerken om groene energie, duurzaam afvalbeheer en het gebruik van hernieuwbare energie te promoten, met als doel het milieu in de GCC-landen, Afrikaanse landen en andere onderling overeengekomen landen te verbeteren voor een beter heden en een duurzamere toekomst.

Deze ambitieuze onderneming weerspiegelt de wederzijdse visie van beide bedrijven om innovatie te stimuleren en milieuvriendelijke transportpraktijken te bevorderen.