PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP

3 JULI 2023, 17U45 CET

Update inzake beleid met betrekking tot FBI-statuut in Nederland

WDP ontvangt belastingaanslag als FBI voor boekjaar 2021

WDP Nederland heeft recent zijn aanslag vennootschapsbelasting voor boekjaar 2021 als FBI ontvangen, nadat het eerder zijn belastingaangifte als FBI had ingediend. Hiermee werd bevestigd dat voor 2021 aan alle voorwaarden als FBI voldaan is.

Op die basis en met feiten en omstandigheden die vooralsnog ongewijzigd blijven, oordeelt WDP dat de vennootschap binnen het huidige wetgevende kader aan alle voorwaarden blijft voldoen. Vandaag is het dan ook de verwachting van WDP dat het FBI-regime eveneens van toepassing zal zijn op de boekjaren 2022, 2023 en 2024 en nadien zal komen te vervallen, gelet op de plannen van de Nederlandse regering om via een wetswijziging beleggingen in vastgoed uit te sluiten van het Nederlandse FBI-regime per 1 januari 2025.

Impact resultaat en guidance 2023

Bij het opstellen van de resultatenrekening vanaf 1 januari 2021 en ook binnen de vooruitzichten van het groeiplan 2022-25, werd rekening gehouden met een situatie waarbij WDP in Nederland niet als FBI gekwalificeerd zou kunnen blijven, omwille van de belangrijke onzekerheid gerelateerd aan de fiscale ruling die werd ingetrokken vanaf 1 januari 2021, zoals eerder toegelicht.1

Op basis van bovenstaande zal WDP de provisie die werd geboekt in 2021 en 2022 en die was vooropgesteld voor 2023, in zijn resultaten voor 2023 terugdraaien.2 Dit heeft een eenmalige positieve impact op de EPRA- winst van circa 11 miljoen euro (0,05 euro per aandeel) voor 2023. Daarnaast zal dit leiden tot een portefeuilleresultaat in de grootteorde van 50 miljoen euro (0,24 euro per aandeel) via de terugname van een latente belasting op het vastgoed.

Op basis van deze eenmalige positieve impact op het resultaat, verhoogt WDP de EPRA-winst guidance voor 2023 van 1,35 tot 1,40 euro per aandeel, een stijging met +12% tegenover 1,25 euro per aandeel in 2022. Op basis van deze vooruitzichten wordt een dividend per aandeel van 1,12 euro bruto vooropgesteld voor 2023 (uitbetaalbaar in 2024), op basis van een vergelijkbare stijging en een lage uitkeringsgraad van 80%.3

  1. Zie hetpersberichtvan 29 januari 2021 en het persberichtvan 19 april 2023.
  2. WDP heeft sinds 2021 een provisie in zijn geconsolideerde accounts verwerkt als ware het geen FBI in Nederland.
  3. Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op de huidige kennis en situatie en behoudens onvoorziene omstandigheden binnen de context van de evolutie van externe factoren zoals een verzwakkende macro-economische outlook, hoge marktvolatiliteit en een sterk gestegen cost of capital.

Persbericht - 3 juli 2023

1

Meer informatie

WDP NV

Joost Uwents

Mickael Van den Hauwe

Blakebergen 15

CEO

CFO

B-1861 Wolvertem

www.wdp.eu

investorrelations@wdp.eu

joost.uwents@wdp.eu

mickael.vandenhauwe@wdp.eu

___

WDP ontwikkelt en investeert in logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP heeft circa 7 miljoen m² panden in portefeuille. Dit internationaal patrimonium van semi-industriële en logistieke gebouwen is verdeeld over circa 300 sites op logistieke knooppunten voor opslag en distributie in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Roemenië.

___

WDP NV - BE-REIT (openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht)

Ondernemingsnummer 0417.199.869 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)

Persbericht - 3 juli 2023

2

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

WDP - Warehouses De Pauw Comm. VA published this content on 03 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 July 2023 15:49:07 UTC.