Helaas voor het bedrijf zijn beleggers niet voor de gek te houden. De kasstroom herstelt zich weliswaar in de eerste negen maanden van het jaar, maar dat is het resultaat van bezuiniging op marketing- en contentuitgaven - mede te wijten aan de staking van de auteurs in de VS.

Bovendien, de positieve vrije kasstroom dient hier als een armoedige afleiding omdat beleggers uiteraard hun ogen gericht houden op de ontwikkeling van de streamingactiviteiten. De pil valt hier moeilijk te slikken aangezien WarnerBros voor het eerst sinds de lancering van zijn aanbod met een daling van het aantal abonnees met 0,7 miljoen wordt geconfronteerd, en met een stijging van de gemiddelde inkomsten per abonnee die kleiner is dan de inflatie.

Per segment en op basis van de "aangepaste" ebitda zien we bij de studioactiviteiten dit kwartaal een daling van 5 % ondanks het megasucces van Barbie. Bij de televisienetwerkactiviteiten zien we een daling van 9 %, niet verrassend. Ondanks de daling van het aantal abonnees gaat het streamingsegment in het groen, voornamelijk dankzij drastische bezuinigingen op het marketingbudget - wat allicht de erosie van de abonneebasis dit kwartaal verklaart.

Bij het lezen van de geconsolideerde resultatenrekening zien we dat de groep een operationeel verlies lijdt, echter 1,5 miljard USD lager dan in dezelfde periode vorig jaar, als we rekening houden met de uitzonderlijke herstructureringslast van toen. Deze verbetering wordt grotendeels tenietgedaan door de stijging van de financieringskosten als gevolg van de stijgende rente.

Met een winstgevend maar structureel dalend segment dat nog steeds de helft van de geconsolideerde omzet oplevert, en twee segmenten die nauwelijks break-even zijn, draagt WarnerBros nog steeds een nettoschuld van 43 miljard USD met zich mee op de balans. De algemene transparantie blijft slecht, en er moet voorzichtigheid worden betracht bij het lezen van aangepaste resultaten en vóór afschrijvingen.

De beurskapitalisatie blijft smelten als sneeuw voor de zon. CEO David Zaslav is echter beter af dan zijn aandeelhouders, aangezien hij in de afgelopen twee jaar een totale vergoeding van 285 miljoen USD mocht incasseren.