Welcia Holdings Co., Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor de zes maanden eindigend op 31 augustus 2023 en het jaar eindigend op 29 februari 2024. Voor de zes maanden eindigend op 31 augustus 2023 verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 612.220 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 25.740 miljoen en een nettoresultaat toerekenbaar aan eigenaren van de moedermaatschappij van JPY 16.700 miljoen of JPY 79,82 per aandeel.

Voor het jaar dat eindigt op 29 februari 2024 verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 1.230.000 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 48.000 miljoen en een nettoresultaat toe te rekenen aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 28.000 miljoen of JPY 133,83 per aandeel.