Sloan zegt in de rechtszaak, die is aangespannen in de rechtbank van de staat Californië, dat Wells Fargo aandelenbeloningen heeft ingetrokken en een bonus heeft ingehouden die hij had verdiend voordat hij aftrad.

Wells Fargo zei in een verklaring dat "beloningsbeslissingen gebaseerd zijn op prestaties, en we staan achter onze beslissingen in deze zaak."

Sloan leidde Wells Fargo van 2016 tot 2019, toen hij de tweede chief executive werd die opstapte na beweringen dat de bank miljoenen ongeautoriseerde consumentenrekeningen had geopend.

Wells Fargo stemde er in 2020 mee in om $3 miljard te betalen om strafrechtelijke en civiele onderzoeken naar de claims op te lossen, en nog eens $1 miljard eerder dit jaar in een rechtszaak door aandeelhouders. De bank gaf toe dat ze tussen 2002 en 2016 werknemers onder druk zette om onrealistische verkoopdoelen te halen, waardoor ze neprekeningen openden.

Het schandaal trok de aandacht van aandeelhouders en overheidsfunctionarissen en leidde ertoe dat de Federal Reserve in 2018 Wells Fargo opdroeg om haar activa onder de $1,95 biljoen te houden totdat zij haar bestuur en risicocontroles had verbeterd. Dat plafond is nog steeds van kracht.

In de rechtszaak van vrijdag zei Sloan dat hij niet verantwoordelijk was voor het schandaal, dat kort voordat hij de leiding overnam als CEO begon, maar door de raad van bestuur tot zondebok werd gemaakt en tot aftreden werd gedwongen.

"Tot op de dag van vandaag heeft Wells Fargo niets kunnen vinden dat Mr. Sloan heeft gedaan of nagelaten om zijn beslissing te rechtvaardigen," schreven de advocaten van Sloan in de aanklacht.

Op het moment dat hij ontslag nam, had Sloan gezegd dat hij besloot te vertrekken omdat de aandacht voor hem een afleiding was geworden die de bank belemmerde om vooruit te komen.

Sloan beschuldigde Wells Fargo van contractbreuk en eist, naast de $34 miljoen, een niet nader gespecificeerde schadevergoeding voor emotioneel leed en een punitieve schadevergoeding.

De advocaat van Sloan in San Francisco, David Lowe, heeft de afgelopen jaren een aantal geruchtmakende arbeidsrechtszaken aangespannen, waaronder een reeks seksuele intimidatiezaken door vrouwelijke werknemers van Tesla Inc.

Hij vertegenwoordigde ook de voormalige COO van Pinterest, Francoise Brougher, in een rechtszaak waarin ze beweerde ontslagen te zijn omdat ze geklaagd had over seksediscriminatie bij het bedrijf. Pinterest, dat ontkende iets verkeerd te hebben gedaan, schikte de zaak in 2020 voor $22,5 miljoen.