Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (NYSE:WAB) gaat op zoek naar fusies en overnames. Tijdens de conference call en webcast over de resultaten van het vierde kwartaal en het einde van 2023 zei John Olin, Chief Financial Officer: "Als we vooruitkijken, zullen we, zoals u weet, prioriteit geven aan fusies en overnames boven aandeleninkoop, zolang we goede strategische fusies en overnames hebben. En zo niet, dan geven we overtollig geld terug aan onze aandeelhouders in de vorm van aandeleninkoop. Met betrekking tot de machtiging, deze vervangt de oude machtiging die we hadden. We hebben dus de mogelijkheid om tot $1 miljard aan aandeleninkopen uit te geven.

En nogmaals, dat zal in de loop van het jaar worden bepaald, afhankelijk van de mogelijkheden die we hebben op het gebied van fusies en overnames.