WTW heeft aangekondigd dat de Raad van Bestuur een regulier driemaandelijks dividend in contanten van $ 0,84 per gewoon aandeel heeft goedgekeurd voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2023. Het dividend is betaalbaar op of omstreeks 16 januari 2024 aan aandeelhouders die bij kantoorsluiting op 31 december 2023 in het aandelenregister zijn ingeschreven.