Windtree Therapeutics, Inc. (NasdaqCM:WINT) verwierf alle activa van Varian Biopharmaceuticals, Inc. op 2 april 2024. Als onderdeel van de vergoeding (i) heeft het bedrijf op 2 april 2024 in totaal 5.500 aandelen van de converteerbare preferente aandelen B, met een nominale waarde van $0,001 per aandeel (de "preferente aandelen B"), uitgegeven aan bepaalde schuldeisers van Varian Biopharmaceuticals, Inc.) uit aan bepaalde schuldeisers van Varian en (ii) stemde ermee in om tot $2.300.000 aan mijlpaalbetalingen te doen bij het bereiken van bepaalde wettelijke en klinische ontwikkelingsmijlpalen, waarbij het bedrijf de optie heeft om dergelijke mijlpaalbetalingen ofwel in contanten ofwel in gewone aandelen van het bedrijf met een nominale waarde van $0,001 per aandeel (de ?Gewone Aandelen?) te betalen. Windtree Therapeutics, Inc. nam ook alle verplichtingen op zich die ontstaan op of na 2 april 2024 (de "Afsluitingsdatum"), met betrekking tot het onderzoek, de ontwikkeling, de productie, de registratie, de commercialisering, het gebruik, de behandeling, de levering, de opslag, de invoer, de uitvoer of andere vervreemding of exploitatie van alle producten die verband houden met de Overgedragen Activa.

Windtree Therapeutics, Inc. (NasdaqCM:WINT) voltooide de overname van alle activa van Varian Biopharmaceuticals, Inc. op 2 april 2024.