Op 15 februari 2024 hebben Windtree Therapeutics, Inc. en John A. Tattory wederzijds ingestemd met het ontslag van de heer Tattory als financieel directeur van het bedrijf, met ingang van 15 februari 2024. Het ontslag van de heer Tattory is het resultaat van een wederzijdse beslissing tussen de heer Tattory en het bedrijf met betrekking tot bepaalde kostenbesparende maatregelen die het bedrijf doorvoert, en houdt geen verband met een meningsverschil of geschil met het bedrijf of haar raad van bestuur over welke aangelegenheid dan ook, waaronder de boekhoudkundige principes, praktijken, openbaarmaking van financiële overzichten of nalevingsprocedures van het bedrijf. Craig E. Fraser, die momenteel President, Chief Executive Officer en Voorzitter van de Raad van Bestuur van het bedrijf is, zal op interim-basis de verantwoordelijkheden van financieel directeur op zich nemen voor de doeleinden van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd.

De heer Tattory zal zijn diensten aan het bedrijf blijven verlenen als consultant via LifeSci Associates, een business unit van LifeSci Advisors, LLC, tegen een overeengekomen uurtarief.