Wing Lee Property Investments Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het hele jaar rapporteerde de onderneming een omzet van HKD 28,93 miljoen, vergeleken met HKD 30,33 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen 17,41 miljoen HKD, vergeleken met een nettoverlies van 96,6 miljoen HKD een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 0,0451 HKD, tegen een verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van 0,2501 HKD een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg HKD 0,0448 tegenover een verwaterd verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van HKD 0,2501 een jaar geleden.