WingArc1st Inc. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het boekjaar dat eindigt op 28 februari 2025. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een omzet van JPY 27.600 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 8.000 miljoen en een winst toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij van JPY 5.800 miljoen.