Winmark Corporation kondigt aan dat Mark L. Wilson het bedrijf op de hoogte heeft gesteld van zijn besluit om zich niet herkiesbaar te stellen voor de Raad van Bestuur van Winmark tijdens de volgende Jaarlijkse Vergadering van Aandeelhouders in april 2024. De heer Wilson werd in 2000 verkozen tot lid van de Raad van Bestuur van Winmark, is momenteel voorzitter van het Compensation Committee en was eerder lid van zowel het Audit Committee als het Nominating Committee.
Auditcommissie en Benoemingscommissie.