Winmark Corporation heeft aangekondigd dat de Raad van Bestuur de betaling van een driemaandelijks dividend in contanten aan aandeelhouders heeft goedgekeurd. Het kwartaaldividend van $0,80 per aandeel zal op 1 december 2023 worden uitbetaald aan aandeelhouders die op 15 november 2023 bij kantoorsluiting in het aandelenregister zijn ingeschreven.