Winmark Corporation heeft de uitbetaling van een speciaal dividend aan aandeelhouders goedgekeurd. Het speciale dividend van $9,40 per aandeel zal op 1 december 2023 worden uitbetaald aan aandeelhouders die op 15 november 2023 bij kantoorsluiting in het aandelenregister zijn ingeschreven. Het totale bedrag van de betaling van het speciale dividend zal ongeveer $32,8 miljoen bedragen op basis van het huidige aantal uitstaande aandelen.

Winmark zal naar verwachting contant geld gebruiken om het speciale dividend te financieren. Toekomstige dividenden moeten door de Raad van Bestuur worden goedgekeurd.