Woolworths Holdings Limited (JSE:WHL) kondigde haar voornemen aan om 93,45% belang in Absolute Pets (Pty) Ltd. te verwerven van SPE MID-Market Fund I Partnership, een fonds beheerd door Sanlam Private Equity, en Absolute Pets management op 31 oktober 2023. Het resterende belang van het management zal na voltooiing van de transactie over een overeengekomen periode door Woolworths worden verworven. De koopsom zal in contanten worden voldaan, en de afronding van de transactie is afhankelijk van de vervulling van zowel reglementaire als commerciële opschortende voorwaarden die gebruikelijk zijn voor een transactie van deze aard, waaronder goedkeuring van de mededingingsautoriteit in Zuid-Afrika.

Woolworths Holdings Limited (JSE:WHL) voltooide de overname van 93,45% belang in Absolute Pets (Pty) Ltd. van SPE MID-Market Fund I Partnership, een fonds beheerd door Sanlam Private Equity, en Absolute Pets management op 1 april 2024. Aandeelhouders worden geïnformeerd dat alle opschortende voorwaarden, met inbegrip van de vereiste goedkeuring door de Zuid-Afrikaanse mededingingsrechtbank.