Woolworths Holdings Limited heeft winstverwachtingen afgegeven voor de 52-weekse periode eindigend op 24 juni 2018. Aandeelhouders wordt geadviseerd dat de winst per aandeel voor de 52-weekse periode eindigend op 24 juni 2018 naar verwachting meer dan 20% (meer dan 113,3 cent) lager zal zijn dan de gerapporteerde winst per aandeel voor de 52-weekse periode eindigend op 25 juni 2017 van 566,7 cent. De onderneming adviseert aandeelhouders over de impact op haar winst per aandeel als gevolg van de bijzondere waardevermindering van 712,5 miljoen ZAR die in de 26-weekse periode eindigend op 24 december 2017 is opgenomen.