De raad van bestuur van Woolworths Holdings Limited heeft de heer Zaid Manjra benoemd tot financieel directeur van de WHL Group en tot uitvoerend bestuurder van de WHL Board, met ingang van 1 december 2023. De heer Manjra zal ook benoemd worden als lid van het WHL Treasury Committee en het Risk, Information and Technology Committee met ingang van 1 december 2023. De heer Manjra, die met ingang van 1 juli 2023 optrad als interim chief financial officer van de WHL Group, is een registeraccountant met meer dan dertig jaar postkwalificatie-ervaring.

De afgelopen vijftien jaar heeft hij verschillende leidinggevende functies bekleed binnen de financiële afdeling van de Groep. De kwalificaties van de heer Manjra omvatten een Bachelor of Commerce (BComm (Acc)), postdoctoraal Diploma in Accounting (PGDA), Chartered Accountant (CA (SA)) en Master of Business Leadership (MBL).