Woolworths Holdings Limited heeft een interim brutodividend in contanten per gewoon aandeel van 148,0 cent (118,4 cent na aftrek van dividendbelasting) vastgesteld voor de 26 weken eindigend op 24 december 2023, een daling van 6,6% ten opzichte van de 158,5 cent in de voorgaande periode, gebaseerd op een uitbetalingsratio van 70% van de winst. Het dividend is vastgesteld ten laste van de reserves en vormt daarom geen uitkering van "ingebracht belastingkapitaal" zoals gedefinieerd in de Wet Inkomstenbelasting, 58 van 1962. Een dividendbelasting van 20% is van toepassing op alle aandeelhouders die niet vrijgesteld zijn.

Het geplaatste aandelenkapitaal op de aangiftedatum is 988.695.949 gewone aandelen. De belangrijkste data voor het dividend zijn als volgt: Laatste handelsdag om dividend te ontvangen is op 13 maart 2024 en ex-dividend op 14 maart 2024. Recorddatum is 18 maart 2024.

Betaaldatum is 19 maart 2024.