Woolworths Holdings Limited heeft laten weten dat Hubert Brody na een termijn van tien jaar in de Board, na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in november 2024, zal terugtreden uit de Board.
Als onderdeel van het opvolgingsplanningsproces van het WHL-bestuur is Clive Thomson aangesteld om Hubert op te volgen als Voorzitter van het Bestuur wanneer Hubert aftreedt. Clive werd in augustus 2019 benoemd tot Onafhankelijk
Niet-uitvoerende bestuurder in augustus 2019. Hij is momenteel voorzitter van de Auditcommissie en de Treasurycommissie van de Groep en lid van de Risico-, Informatie- en Technologie-, Sociale en Ethische-, Benoemings-, en
Comités voor Vergoeding en Talentmanagement.