Workman Co.,Ltd. heeft winstverwachtingen bekendgemaakt voor het boekjaar dat eindigt in maart 2022. Voor het jaar wordt verwacht dat de netto-omzet van alle winkelketens JPY 156,174 miljard zal bedragen, een stijging met 6,5% j-o-j. De brutobedrijfsopbrengsten zullen naar verwachting JPY 114,445 miljard bedragen, een stijging met 7,0%. De bedrijfsopbrengsten zullen naar verwachting JPY 26,673 miljard bedragen, een stijging met 7,8%. Het gewone inkomen zou JPY 27,271 miljard bedragen, een stijging met 7,0%. De onderneming plant een nettoresultaat van JPY 1 8,155 miljard, een stijging met 6,5%.