Workman Co, Ltd. heeft aangekondigd dat het jaarlijks dividend voor het boekjaar dat eindigt in maart 2022 ongewijzigd 64 JPY zal bedragen, maar de onderneming zal ernaar streven een herziening aan te kondigen bij een verdere verbetering van de bedrijfsprestaties.