Invest Securities heeft haar 'buy' aanbeveling op Worldline herbevestigd en tegelijkertijd haar koersdoel verlaagd van €24 naar €23, positief blijvend na een eerste kwartaal dat als 'geruststellend' werd beschouwd en marginaal aangepaste ramingen (-0,2%/-0,9%/-0,7% op haar NBI voor 2024-26).

De huidige waarderingsniveaus zijn abnormaal, tenzij we rekening houden met een structurele verslechtering van de resultaten op de middellange tot lange termijn", aldus de analist, die ook wijst op veranderingen in het bestuur en een dynamiek van partnerschappen die "de goede kant op gaan".De beleggersdag in de tweede helft van 2024 zal een belangrijke gelegenheid zijn om het potentieel van het bedrijf op middellange tot lange termijn te kwantificeren, en in het bijzonder de normatieve EBITDA-marge, zodra de herstructureringskosten in verband met Power24 achter de rug zijn", vervolgt hij. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com.
Alle rechten voorbehouden. De informatie en analyses gepubliceerd door Cercle Finance zijn uitsluitend bedoeld als beslissingshulp voor beleggers. Cercle Finance kan niet verantwoordelijk worden gesteld, direct of indirect, voor het gebruik van de informatie en analyses door de lezers. Elke niet-geïnformeerde persoon wordt aangeraden een professionele adviseur te raadplegen alvorens te beleggen. Deze informatie vormt geen uitnodiging om te verkopen of een verzoek om te kopen.